EFNA3LR05 - Lífræn efnafræði

lífræn efnafræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Nemendur þurfa að hafa lokið 5 f-einingum á 2. þrepi í efnafræði
Í áfanganum fá nemendur yfirlit yfir helstu efnisþætti lífrænnar efnafræði og lífefnafræði. Sérkenni lífrænna efna eru skoðuð, fjallað er um helstu flokka lífrænna efna, nafnakerfi og helstu efnahvörf. Þrír meginflokkar lífefna er til umfjöllunar, þ.e. sykrur, fitur og prótein. Áfanginn byggir að hluta á verklegum æfingum og verkefnum sem nemendur vinna undir leiðsögn kennara

Þekkingarviðmið

 • sp3-, sp2- og sp-svigrúmablöndun kolefnis
 • einkennum helstu flokka lífrænna efna
 • nafnakerfi lífrænna efna (IUPAC)
 • helstu efnahvörfum lífrænna efna
 • hugtakinu hendið (ósamhverft) kolefni
 • byggingu og helstu eiginleikum sykra, lípíða og amínósýra

Leikniviðmið

 • gefa lífrænum efnum nöfn út frá byggingarformúlum
 • teikna byggingarformúlur lífrænna efna út frá gefnum nöfnum
 • teikna mismunandi rúmísómerur lífrænna efna
 • framkvæma verklegar æfingar í lífrænni efnafræði með leiðsögn

Hæfnisviðmið

 • lesa úr og túlka niðurstöður verklegra æfinga og yfirfæra á bókleg atriði í lífrænni efnafræði
 • yfirfæra bóklega þekkingu í lífrænni efnafræði á hluti í daglegu lífi
Nánari upplýsingar á námskrá.is