EFNA2LM05 - Lotukerfið og mólhugtakið

grunnhugtök, lotukerfið, mólhugtakið

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Í áfanganum er farið í undirstöðuatriði efnafræðinnar og nemendur látnir vinna með grunnhugtök greinarinnar. Þeir þjálfast í meðferð hjálpargagna, s.s. lotukerfis, jónatöflu, töflu yfir auðleyst og torleyst sölt, rafdrægnigildi frumefna o.þ.h. Nemendur kynnast verklegum æfingum í efnafræði og þjálfast í þeim vinnubrögðum sem þar eru viðhöfð.

Þekkingarviðmið

 • uppbyggingu atóma, jóna og sameinda
 • rafeindaskipan og mikilvægi hennar
 • flokkun efna, efnatáknum og helstu efnabreytingum
 • efnatengjum og áhrifum þeirra á eiginleika efna
 • helstu gerðum efnahvarfa
 • mólhugtakinu
 • nafnakerfi ólífrænna efna

Leikniviðmið

 • nota hjálpargögn í efnafræði, s.s. lotukerfi, jónatöflu, rafdrægnigildi og virkniröð málma
 • rita og stilla efnajöfnur
 • beita mólútreikningum og hlutfallareikningi í efnahvörfum
 • framkvæma verklegar æfingar og vinna úr niðurstöðum

Hæfnisviðmið

 • tengja efnafræðina við daglegt líf og umhverfi
 • leggja rökstutt mat á eiginleika efna, s.s. ástandsform, hvarfhegðun o.fl. með aðstoð hjálpargagna
 • sjá notagildi efnafræðinnar og mikilvægi í raungreinum
Nánari upplýsingar á námskrá.is