ENSK1ET05(SB) - ENSKA - Skilningur og tjáning

Skilningur og tjáning

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Einkunn undir 5 úr grunnskóla
Áhersla er lögð á að nemendur öðlist góða almenna færni í ensku. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér almennan orðaforða og í að nota málið og tjá sig á skýran og skipulegan hátt. Áhersla er lögð á lestur texta með það fyrir augum að byggja upp virkan orðaforða og góðan skilning. Viðfangsefni eru: textalestur, orðaforði, ritun og málfræði

Þekkingarviðmið

 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
 • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins
 • lesskilningi sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins

Leikniviðmið

 • skilja almennt og einfalt mál
 • lesa einfalda texta sér til gagns
 • beita málfari við hæfi í samskiptum
 • tjá sig skipulega
 • skrifa einfaldar ritanir

Hæfnisviðmið

 • skilja almennt talað mál
 • tileinka og nýta sér efni einfaldra ritaðra texta
 • lesa einfalda texta og geta tjáð sig skriflega um efni þeirra
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
 • skrifa einfaldan og læsilegan texta um efni frá eigin brjósti
Nánari upplýsingar á námskrá.is