LÍFF3VF05(SB) - Vistfræði

vistfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: SNAT1SN10 og líffræðiáfangi á öðru þrepi
Áfanginn veitir heildstæða yfirsýn yfir vistfræði sem fræðigrein, aðferðafræði hennar og viðfangsefni. Lögð er áhersla á sérstöðu Íslands og helstu gerðir vistkerfa sem hér finnast á landi og sjó. Kynntar eru helstu aðferðir sem notaðar eru í vistfræði og kynntar verða rannsóknir í greininni hér á landi. Í áfanganum er fjallað um uppbyggingu, orkuflæði og efnahringrásir vistkerfa og teknar fyrir kenningar sem lúta að stöðugleika og kviku jafnvægi vistkerfa. Fjallað er um líffræðilegan fjölbreytileika og breytingar á tegundasamsetningu líffélaga, bæði af náttúrulegum orsökum og af völdum manna. Stofnhugtakið er tekið fyrir og skoðaðar helstu mælingaaðferðir og rannsóknir á stofnum. Fjallað er um sjálfbæra nýtingu lífrænna auðlinda og helstu nytjastofna hér við land. Rætt er um aðlögun og hæfni lífvera og áhrif vistfræðilegra þátta á þróun þeirra og atferli. Gert er ráð fyrir fjölbreyttri verkefnavinnu nemenda í áfanganum sem m.a. krefst vettvangsferða, heimsókna, upplýsingaöflunar og framsetningar ýmissa smærri og stærri verkefna

Þekkingarviðmið

 • helstu hugtökum vistfræðinnar
 • orkuflæði og efnahringrásum vistkerfa
 • áhrifum lífrænna og ólífrænna þátta
 • tengslum lífvera í gegn um fæðukeðjur og fæðuvefi
 • uppbyggingu vistkerfa
 • einkennum ólíkra vistkerfa
 • rannsóknaraðferðum í vistfræði

Leikniviðmið

 • greina lífverur með handbókum og lyklum
 • framkvæma einfaldar tilraunir
 • vinna úr rannsóknarniðurstöðum
 • leita að heimildum sem tengjast viðfangsefninu og vinna með þær

Hæfnisviðmið

 • draga ályktanir af niðurstöðum tilrauna
 • skila af sér niðurstöðum og túlkun þeirra með skipulögðum hætti, t.d. með skýrslu eða kynningu
 • skrifa vandaða ritgerð um vistfræðileg málefni með góðum stuðningi heimilda
 • tengja vistfræðilega þekkingu sína við daglegt líf og átti sig á ábyrgð sinni
 • taka rökstudda afstöðu til vistfræðilegra málefna
Nánari upplýsingar á námskrá.is