EÐLI2AF05(SB) - Hreyfiaflfræði

aflfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: STÆR2AH05
Grunnáfangi í eðlisfræði. Efnisatriði eru: SI-kerfið, einingar, tugveldi, forskeyti, markverðir stafir, óvissa, vigrar, hraði, hröðun, hreyfingarjöfnur, þyngdarhröðun, gröf, Excel, Newtonslögmál, kraftur, liðun krafta, þyngdarkraftur, núningskraftur, skáborð, Hookeslögmál, vélræn orka, orkuvarðveisla, afl, vatnsaflsvirkjun, skriðþungi, skriðþungavarðveisla, fjaðrandi og ófjaðrandi árekstur, atlag, þrýstingur, eðlismassi, vökvaþrýstingur og lögmál Arkimedesar. Helstu grunnatriði í verklegri eðlisfræði

Þekkingarviðmið

 • notkun eininga, forskeyta, tugvelda í eðlisfræði
 • hreyfilögmálum og þremur lögmálum Newtons
 • framsetningu eðlisfræðistærða í grafi og í Excel
 • mikilvægi markverðra stafa og óvissu í eðlisfræði
 • þyngd og massa
 • þverkrafti og núningskrafti
 • lögmáli Hookes
 • lögmálum orkuvarðveislu og skriðþungavarðveislu
 • lögmáli Arkímedesar
 • nokkrum grunnatriðum í mælitækni

Leikniviðmið

 • leysa eðlisfræðidæmi með jöfnum
 • skipta um forskeyti/einingar
 • leiða út eðlisfræðilögmál með algebru eingöngu
 • liða krafta og beita vigurreikningi á eðlisfræðidæmi
 • nota nokkur helstu mælitæki
 • setja fram niðurstöður mælinga í Excel
 • meta óvissu mælinga og reikna óvissu í reiknaðri niðurstöðu á grundvelli mælinga
 • búa til graf af niðurstöðum mælinga

Hæfnisviðmið

 • komast að tölulegum niðurstöðum um umhverfi sitt á grundvelli fyrirliggjandi gagna
 • tengja eðlisfræðina við daglegt líf og umhverfi og gera sér grein fyrir notagildi hennar
 • framkvæma verklegar æfingar, vinna úr þeim og útskýra niðurstöður þeirra
Nánari upplýsingar á námskrá.is