DANS3MF05(SB) - Danska - Menning og fjölmiðlalæsi

Menning, fjölmiðlalæsi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: DANS2LB05
Unnið er markvisst með alla færniþættina fjóra (lesskilning, hlustun, ritun og tal). Lögð er áhersla á að gera nemendur færa í flestan sjó í dönsku samfélagi. Lesskilningur er þjálfaður með efni á netinu s.s. með lestri á fréttum líðandi stundar og gera nemendur þannig meðvitaða um danskt samfélag eins og það birtist þá stundina. Danskar bókmenntir með myndmáli eru lesnar, ræddar og lagðar til grundvallar í ritun. Hlustun er ekki þjálfuð með sérstökum æfingum eins og í undanförum heldur með tilvísun til danskra sjónvarpsþátta, frétta og fréttaskýringa í sjónvarpi

Þekkingarviðmið

 • fjölmiðlatengdu efni
 • danskri menningu
 • dönsku sjónvarpsefni með dönskum undirtextum og án þeirra
 • bókmenntatextum s.s. skáldsögur sem eru litaðar myndmáli ýmis konar
 • danskri málnotkun

Leikniviðmið

 • leita af dönsku efni af vefsíðum
 • lesa af nokkru öryggi danska vísinda- og fræðitexta
 • lesa á milli lína og átta sig á dýpri merkingu ritaðs máls
 • lesa danska texta sér til yndisauka
 • tjá hugsun sína í rökstuddu máli
 • beita meginreglum danskrar málfræði og setningarfræði í rituðu máli
 • hlusta á danskt tal og geti gert útdrátt úr efninu
 • nota orðaforða sem unnið hefur verið með í nýju samhengi

Hæfnisviðmið

 • geta lesið og skilið efnislega flókna texta og ráðið við sérhæfða texta með hjálp orðabókar
 • geta tjáð sig skriflega á skýrum og samfelldum texta af tiltekinni lengd og geti þannig komið skoðun sinni á framfæri
 • geta hlustað eftir ákveðnum upplýsingum og náð aðalatriðum í fréttum og fréttaskýringarþáttum um ákveðin efni
 • geta rætt hiklaust um málefni sem hann þekkir til
 • geta tekið þátt í samræðum þriggja eða fleiri
Nánari upplýsingar á námskrá.is