STÆR4SG05 - Stærðfræði - Stærðfræðigreining

greining, stærðfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 4
Forkröfur: STÆR3HI05
Fjallað er um rauntölur, fullkomleika þeirra , andhverf hornaföll og hagnýtingu diffrunar. Farið í ýmis grundvallarhugtök eins og markgildi og samfeldni falla. Ýmsum aðferðum beitt við að kanna samleitni óendanlegra runa og raða

Þekkingarviðmið

 • raunfallakerfinu og raunföllum
 • markgildum falla
 • notkun diffurreiknings
 • undirstöðueiginleikum samfelldra og diffranlegra falla
 • samleitni óendanlegra runa af ýmsum gerðum

Leikniviðmið

 • finna markgildi falla
 • nota diffurreikning í hagnýtum tilgangi
 • beita reglum sem byggja á undirstöðueiginleikum samfelldra falla beita mismunandi aðferðum til að kanna samleitni óendanlegra runa og raða
 • setja niðurstöður sínar fram á skýran og skilmerkilegan hátt

Hæfnisviðmið

 • geta skráð hugsanir sínar skýrt og á gagnrýninn hátt, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt þær á viðeigandi hátt
 • fylgja stærðfræðilegri röksemdafærslu og geta byggt upp einfaldar sannanir á eigin spýtur
 • takast af miklu öryggi á við stærðfræðileg verkefni
 • hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu sína til ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum
 • takast á við stærðfræðileg verkefni þar sem að nota þarf ólíkar aðferðir samtímis eða hverja á eftir annarri
Nánari upplýsingar á námskrá.is