STÆR3HI05 - Stærðfræði - Heildun og diffurjöfnur

Heildun og deildarjöfnur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR3DF05
Byrjað er á að rifja upp diffrun og línulega nálgun í punkti. Unnið með stofnföll falla, aðferðir svo sem innsetningaraðferð, hlutheildun og liðun í stofnbrot. Óákveðið og ákveðið heildi er fundið. Rúmmál snúða og diffurjöfnur af fyrsta stigi teknar fyrir og þrepasannanir æfðar

Þekkingarviðmið

 • tengslum diffrunar og heildunarstofnföllum falla og heildunar
 • helstu reglum um ákveðið og óákveðið heildi
 • ýmsum aðferðum til að finna heildi, s.s. innsetningu, hlutheildun og liðun í stofnbrot
 • deildajöfnum af fyrsta stigi
 • þrepasönnunum

Leikniviðmið

 • finna stofnföll
 • heilda með aðferðum eins og innsetningu, hlutheildun og liðun í stofnbrot
 • beita reglum um ákveðið heildi til að finna flatarmál og rúmmál
 • nota fyrsta stigs deildajöfnur til að leysa hagnýt dæmi
 • sanna tilgátur með þrepun
 • beita hjálpartækjum og forritum við lausn stærðfræðilegra viðfangsefna

Hæfnisviðmið

 • geta skráð lausnir sínar skipulega og skilmerkilega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt á viðeigandi hátt
 • beita skipulegum aðferðum við leit að lausnum og geta útskýrt aðferðir sínar
 • gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
 • beita gagnrýnni og skapandi hugsun við lausn verkefna og þrauta
 • fylgja og skilja röksemdafærslur í mæltu máli og í texta
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu hugmynda og velja aðferð við hæfi
 • hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu sína til ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum
 • takast á við stærðfræðileg verkefni þar sem nota þarf ólíkar aðferðir samtímis eða hverja á eftir annarri
Nánari upplýsingar á námskrá.is