ÞÝSK1ÞO05 - Þýska 1

orðaforði, ritun, tal, Þýska

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Megináhersla er lögð á að nemendur tileinki sér undirstöðuatriði tungumálsins. Nemendur eru þjálfaðir í réttum framburði, lestri, hlustun, tali og ritun. Einföld málfræðiatriði eru kynnt og útskýrð. Áhersla lögð á uppbyggingu orðaforða og viðeigandi málsnið. Umfjöllun um Þýskaland, þýska menningu og þýskumælandi málsvæði. Efni á netinu kynnt og ýmiskonar annað ítarefni, s.s. tónlist og myndefni

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem þarf til að geta lesið, hlustað á, skilið og rætt um einföldustu atriði
 • helstu grundvallarþáttum þýsks málkerfis, s.s. framburði, tónfalli og einfaldri setningaskipan
 • Þýskalandi og þýskum málsvæðum ásamt einstökum þáttum þýskrar menningar
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengjast nemandanum, fjölskyldu, umhverfi og áhugamálum og daglegu lífi
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir og beita málsniði við hæfi
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu, umhverfi og áhugamálum
 • geta ritað stutta, einfalda texta í nútíð

Hæfnisviðmið

 • skilja talað mál um kunnuglegt efni ef talað er hægt og skýrt
 • taka þátt í einföldum samræðum og nota viðeigandi málsnið
 • kynna sjálfan sig á einfaldan hátt
 • rita stutta, einfalda texta um kunnuglegt efni
Nánari upplýsingar á námskrá.is