FRAN1FS05 - Franska 2

Franska, málfræði, málnotkun, skilningur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: FRAN1FO05
Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp. Áfram er unnið að því að þjálfa nemendur enn frekar í framburði, lesskilningi, hlustun, tali og ritun. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð. Nemendur þjálfast m.a. í að tjá sig um liðna atburði og bjarga sér í einföldum, hversdagslegum aðstæðum

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem þarf til að geta lesið, hlustað á, skilið og rætt um einföldustu atriði
 • helstu grundvallarþáttum franska málkerfisins
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli
 • Frakklandi og frönskum málsvæðum ásamt einstökum þáttum franskrar menningar

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt, t.d. einfaldar leiðbeiningar, upplýsingar og fyrirmæli
 • skilja einfalda texta í nútíð og þátíð
 • fylgja söguþræði í mjög einföldum eða einfölduðum bókmenntatexta
 • afla sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga og taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir með því að beita málsniði við hæfi
 • geta ritað stutta, einfalda texta í nútíð og þátíð
 • geta tjáð sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf

Hæfnisviðmið

 • skilja talað mál um kunnuglegt efni ef talað er hægt og skýrt
 • skilja meginatriði í texta sem innihalda algengan orðaforða
 • tjá sig munnlega við tilteknar aðstæður og beita viðeigandi málsniði
 • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum, tilfinningum og persónulegri reynslu
 • rita einfalda texta um málefni og atburði í nútíð og þátíð
Nánari upplýsingar á námskrá.is