ENSK3FS05(SB) - Enska - Fjölbreyttur skilningur

Fjölbreyttur skilningur

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK3AO05
Lögð er áhersla á að efla skilning. Nemendur vinna með og þjálfa krefjandi orðaforða sem hjálpar þeim að skilja flókna og fjölbreytta texta. Nemendur vinna einnig með bókmenntaverk og texta sem dýpka enn skilning þeirra á orðgnótt enskrar tungu og menningu enskumælandi þjóða. Ritun nemenda endurspeglar þessar áherslur og sýnir að þeir hafa náð valdi á grundvallarþáttum tungumálsins. Áhersla verði lögð á eftirfarandi atriði: Krefjandi orðaforða, skilning daglegs máls, lipurlega beitingu mismunandi málsniða, ritun rökfærsluritgerða, framsögn, gagnrýninn lestur, og heimildaskráningu

Þekkingarviðmið

 • menningu, viðhorfum og gildum í tilteknum enskumælandi löndum
 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að standast hæfniviðmið þrepsins
 • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að standast hæfniviðmið þrepsins
 • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls og notkun heimilda

Leikniviðmið

 • skilja fjölbreytt mál
 • lesa margs konar gerðir texta
 • beita málfari við hæfi í samskiptum og koma sínum skoðunum á framfæri á ensku
 • tjá sig um málefni bæði með óformlegum og formlegum hætti
 • skrifa margs konar texta, þar á meðal rökfærsluritgerð og heimildaritgerð

Hæfnisviðmið

 • skilja fjölbreytt talað mál
 • tileinka og nýta sér efni ritaðs texta
 • lesa texta og geta tjáð sig munnlega eða skriflega um efni þeirra og færa rök fyrir sjónarmiðum sínum
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt
 • skrifa læsilegan texta um efni frá eigin brjósti sem og færa rök fyrir skoðunum sínum
 • skrifa margskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem við eiga hverju sinni
Nánari upplýsingar á námskrá.is