ENSK2GA05(SB) - Enska - Grunnorðaforði akademískra texta

Grunnorðaforði akademískra texta

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: ENSK2KO05 (krefjandi orðaforði)
Áhersla er lögð á að nemendur verði enn betur læsir á fræðilega texta. Þeir verða þjálfaðir í að tileinka sér grunnorðaforða akademískra texta, tjá hugsun sína skýrt í riti og rökstyðja skoðanir sínar. Í fyrirrúmi er vandlegur lestur texta með það fyrir augum að byggja upp skilning og hagnýtan orðaforða. Lesið er bókmenntaverk úr hinum enskumælandi menningarheimi. Nemendur vinna í auknum mæli sjálfstætt að ritunarverkefnum og viðameiri verkefnum

Þekkingarviðmið

 • menningu, viðhorfum og gildum í tilteknum enskumælandi löndum
 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að standast hæfniviðmið þrepsins
 • notkun tungumálsins sem er nauðsynleg til að standast hæfniviðmið þrepsins
 • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls

Leikniviðmið

 • skilja fjölbreytt mál sem talað er við mismunandi aðstæður
 • lesa margs konar gerðir texta
 • beita málfari við hæfi í samskiptum
 • tjá sig vel um málefni sem hann hefur undirbúið
 • skrifa margs konar texta, formlega og óformlega

Hæfnisviðmið

 • skilja talað mál hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki
 • tileinka og nýta sér efni ritaðs texta
 • lesa texta og geta tjáð munnlega eða skriflega um efni þeirra
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt af tiltölulega mikilli nákvæmni
 • skrifa læsilegan texta um sérvalið efni frá eigin brjósti
 • skrifa margskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem við eiga hverju sinni
Nánari upplýsingar á námskrá.is