ÍSLE2LR05(SB) - Lestur og ritun

lestur og ritun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Nemandi hafi lokið íslensku úr grunnskóla með lágmarkseinkunn 8 eða hafi lokið undirbúningsáfanga á fyrsta hæfniþrepi
Áfanginn byggist upp á lestri ólíkra texta og ýmiskonar ritun. Mikil áhersla verður lögð á að nemendur lesi texta sér til ánægju og stuðli þannig að aukinni lestrarfærni og túlkun. Í áfanganum verða nemendur þjálfaðir í ólíkum gerðum ritsmíða bæði skapandi skrifum og nytjatextum. Nemendur munu læra helstu hugtök bókmenntafræðinnar og hvernig á að beita þeim. Þá munu nemendur styrkja eigin málfærni með því að flytja endursagnir og kynningar

Þekkingarviðmið

  • mismunandi tegundum bókmennta og grunnhugtökum í bókmenntafræði
  • ritreglum sem nýtast í tal- og ritmáli
  • mikilvægi lesturs og lesskilnings almennt

Leikniviðmið

  • lesa sér til gagns og ánægju ýmiskonar texta og geta fjallað um inntak þeirra
  • semja mismunandi texta þar sem gagnrýninni og skapandi hugsun er beitt
  • nota viðeigandi hjálpargögn við ritun texta

Hæfnisviðmið

  • styrkja eigin málfærni með því að nýta upplýsingar úr handbókum
  • taka þátt í málefnalegum umræðum
  • lesa mismunandi texta sér til ánægju
  • skrifa skapandi texta
Nánari upplýsingar á námskrá.is