HBFR1HE05 - Heilbrigðisfræði

heilbrigðisfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Í áfanganum er heilbrigðishugtakið skilgreint. Lögð er áhersla á hlutverk og sögulega þróun heilbrigðisfræði og áhrif hennar á nútíma heilbrigðismál. Fjallað er um helstu heilbrigðisvandamál í nútíma samfélagi og forvarnir gegn þeim. Áhersla er lögð á forvarnarstarf gegn sjúkdómum og slysum, áhættuþætti sem þeim tengjast og hvernig einstaklingar geta haft áhrif á eigið heilbrigði. Fjallað er um skipulag heilbrigðisþjónustunnar og helstu stofnanir, sem móta stefnu í forvörnum, heilsueflingu og heilbrigðisfræðslu. Einnig er fjallað um smitsjúkdómavarnir, kynsjúkdómavarnir, tóbaksvarnir, áfengis- og vímuefnavarnir, geðvernd, beinvernd og mæðra- og ungbarnavernd.

Þekkingarviðmið

 • sögu heilbrigðisfræðinnar og helstu hugtökum og rannsóknaraðferðum
 • eigin heilsu og þekki hvaða leiðir eigi að fara til að auka eigið heilbrigði
 • forvörnum og leiðum til að bæta heilbrigðisástand og efla heilbrigðisvitund
 • mismunandi heilbrigðis og félagslegum aðstæðum einstaklinga, viðhorfum og gildismati
 • helstu vímuefnum í umferð og áhrifum þeirra á heilbrigðisástand einstaklinga
 • helstu flokkum örvera, smitleiðum sýkla og vörnum gegn sýkingum
 • algengum sjúkdómum í nútíma samfélagi, orsökum þeirra og forvörnum

Leikniviðmið

 • nota og skilja þann orðaforða sem tilheyrir heilbrigðisfræði
 • efla og auka eigið heilbrigði
 • greina mismunandi aðstæður einstaklinga og skilja ólík viðhorf og gildismat
 • þekkja algengustu sjúkdóma , orsakir, helstu smitleiðir og varnir gegn þeim

Hæfnisviðmið

 • hafa áhrif á eigið heilbrigði og auka skilning og víðsýni á stöðu annarra í samfélaginu
 • nýta kunnáttu sína til að lifa heilbrigðu lífi og forðast aðstæður sem geta haft skaðlega áhrif
Nánari upplýsingar á námskrá.is