LÍFS1ES05 - Lífsleikni

einstaklingur, framtíð, félagsþroski, samfélag, samskipti, sjálfstraust, virðing, ábyrgð

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar.
Megináherslan er lögð á viðfengsefni sem tengjast því að vera manneskja í samfélagi, nemandi í framhaldsskóla og að móta sér framtíðarsýn.Unnin eru margvísleg verkefni um málefni sem brenna á ungu fólki. Verkefnin eru ýmist unnin í hópavinnu eða einstaklingslega. Mikil áhersla lögð á góða hegðun, jákvæð samskipti innan hópsins, vinnusemi og ástundun.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi þess að bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra
 • leiðum til að efla sjálfsmynd og eiga góð samskipti við aðra
 • kostum góðs og heilbrigðs félagslífs
 • því sem þarf til að vera virkur og ábyrgur þegn í samfélaginu
 • mikilvægi jákvæðrar framtíðarsýnar
 • námskröfum skólans og árangursríkum námsaðferðum
 • rekstri heimila

Leikniviðmið

 • setja sér raunhæf framtíðarmarkmið varðandi nám og starf
 • stunda árangursríkt nám í framhaldsskóla
 • efla félagsþroska sinn
 • eiga góð samskipti við aðra
 • hlýða lögum og reglum í samfélaginu
 • taka ábyrgð á gerðum sínum
 • að tjá sig í stórum eða litlum hópum
 • áætlanagerð varðandi heimilisrekstur

Hæfnisviðmið

 • efla styrkleika sína og vinna að því að þeir nýtist sem best
 • geta skipst á skoðunum, tekið þátt í rökræðum og fylgt málum eftir
 • taka ábyrgð á eigin fjármálum
 • geta lagað sig að margbreytilegum aðstæðum í lífi og starfi
 • vera virkur og ábyrgur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi
Nánari upplýsingar á námskrá.is