STAR1NS05 - Starfsnám með áherslu á nýsköpun

Nýsköpun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi. Í áfanganum er lögð áhersla á að efla skilning og þekkingu nemenda á því hvernig einyrkjastarfsemi og fyrirtæki eru skipulögð, búin til og rekin. Að nemendur átti sig á mikilvægi viðskiptaáætlana og öðlist þá grunnkunnáttu sem þarf til að búa til slíkar áætlanir. Að nemendur geti fylgt eftir og þróað viðskiptahugmynd og komið henni í framkvæmd í þeim tilgangi að skapa sér atvinnu.

Þekkingarviðmið

 • Hugtakinu einyrkjastarfsemi
 • Hugtakinu fyrirtæki
 • Hugtakinu viðskiptaáætlun
 • Hvernig þörf fyrir þjónustu og/eða vöru er metin
 • Jafnrétti í samskiptum

Leikniviðmið

 • Gera þarfagreiningu
 • Nota hugarflug til að skapa nýjar hugmyndir – hugsa á skapandi hátt
 • Skiptast á skoðunum til að auka hugmyndaflæði
 • Vinna með öðrum í hópi að eigin og annarra hugmyndum
 • Búa til viðskiptaáætlun
 • Setja sér raunhæf markmið
 • Útskýra og rökstyðja verkefnið sitt

Hæfnisviðmið

 • Koma hugmyndum sínum um verkefni í framkvæmd
 • Sýna frumkvæði og skapandi hugsun
 • Skapa sér atvinnutækifæri
 • Vera virkur í samstarfi við aðra
 • Vera virkur og ábyrgur þátttakandi í samfélaginu
Nánari upplýsingar á námskrá.is