HEFR1SB04 - Heimilisfræði með áherslu á sjálfbærni

Sjálfbærni

Einingafjöldi: 4
Þrep: 1
Forkröfur: Engar
Ný menntastefna er höfð til grundvallar og grunnþættir menntunar eru hafðir að leiðarljósi, sérstaklega sjálfbærni. Áhersla er lögð á umhverfislæsi, hagkvæmni, endurvinnslu, nýtingu, sparnað og sjálfbærni í daglegu lífi. Nemendur leysa verkefni á sjálfstæðan hátt en einnig í samvinnu við aðra.

Þekkingarviðmið

 • Hugtakinu sjálfbær þróun
 • Hvað sjálfbærni þýðir með tilliti til innkaupa, matreiðslu, nýtingu fæðunnar, flokkunar og endurvinnslu
 • Mikilvægi sjálfbærni í daglegu lífi og sérstöðu okkar á Íslandi
 • Áhrifum umgengni okkar, virðingu fyrir umhverfinu, sparnaði og sóun á matvælum
 • Umburðarlyndi og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum
 • Sjálfstæðum vinnubrögðum, samvinnu og verkaskiptingu

Leikniviðmið

 • Skoða eigin neysluvenjur og áhrif þeirra á eigin velferð og umhverfi
 • Afla sér upplýsinga um það sem viðkemur sjálfbærni
 • Beita aðferðum til að stuðla að eigin sjálfbærni
 • Flokka umbúðir og afganga á réttan hátt
 • Vinna sjálfstætt og í samvinnu við aðra nemendur

Hæfnisviðmið

 • Þekkja styrkleika sína og geta nýtt þá á jákvæðan hátt í umhverfi sínu
 • Kaupa inn sem besta vöru með tilliti til hollustu og sjálfbærni
 • Skipuleggja flokkun og endurvinnslu á eigin heimili
 • Vera meðvitaður um eigin neysluvenjur og geta breytt þeim
 • Nýta mat á hagkvæman hátt með sjálfbærni í huga
 • Vinna með öðrum og sjálfstætt
Nánari upplýsingar á námskrá.is