STÆR1HA05(A) - Hagnýt og almenn stærðfræði daglegs lífs fyrir stuttar starfsnámsbrautir

hagnýt stærðfræði daglegs lífs

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Engar. Áfanginn er ætlaður nemendum sem ekki hafa lokið tilskildum árangri á grunnskólaprófi.
Í áfanganum tileinka nemendur sér helstu undirstöðuþætti almennrar stærðfræði og öðlast um leið sjálfstraust og hugrekki til að glíma við margvísleg reikningsdæmi. Helstu þættir hagnýtrar stærðfræði eru í brennidepli, s.s. samlagning, frádráttur, margföldun og deiling, brot, verðútreikningar, prósentur o.fl.

Þekkingarviðmið

  • *Einföldum aðgerðum í stærðfræði s.s. samlagningu, margföldun, deilingu, hlutföllum og einföldum prósentureikningi
  • *Framsetningu upplýsinga á myndrænan og lýsandi hátt

Leikniviðmið

  • *Nýta stærðfræði í daglegu lífi s.s. við útreikning á afslætti og hlutföll í matargerð
  • *Nota vasareikni
  • *Reikna í huganum
  • *Lesa upplýsingar út úr einföldum myndum og gröfum
  • vinna markvisst að þrautalausnum

Hæfnisviðmið

  • -Skrá lausnir sínar snyrtilega og skipulega
  • -Geta metið hvaða aðgerðir í stærðfræði henta við ólík úrlausnarefni í daglegu lífi
  • -Geti nýtt kunnáttu sína til að skilja og meta upplýsingar sem settar eru fram á myndrænan hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is