Virðing-Samvinna-Árangur

Read in english  EnglishVeftré - Skrifstofa

 

 

 

UPP-2036

Uppeldismál á Íslandi
Nemendur kynni sér markmið uppeldis á Íslandi og skipulagðar leiðir sem farnar eru að markmiðum. Skoðuð eru markmið leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla eins og þau koma fram í opinberum gögnum. Nemendur skoða hugmyndafræði, markmiðssetningu og skipulag valinna uppeldis- og/eða menntunarstofnana. Nemendur geta einnig kynnt sér hugmyndafræði og uppeldisaðferðir foreldra, t.d. með viðtölum. Áhersla er lögð á sjálfstæði nemenda og samvinnu við skipulagningu og upplýsingaleit. Nemendum er ætlað að kynna niðurstöður sínar hver fyrir öðrum. Eftirfarandi áhrifaþættir í uppeldi eru einnig til umfjöllunar: kynhlutverk, áföll og sorg, skilnaður foreldra, einelti, líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Fjallað er um sorgarviðbrögð barna og hvernig fullorðnir í nánasta umhverfi barna og unglinga geta styrkt þau í sorg sinni. Skilnaður foreldra hefur í för með sér missi fyrir börn og þar af leiðandi sorgarviðbrögð. Fjallað verður um áhrif skilnaðar og hvernig best er hægt að undirbúa og styðja barn í gegnum skilnað foreldra. Ýmsar hliðar eineltis eru skoðaðar og hvaða leiðir er hægt að fara til að fyrirbyggja og stöðva einelti. Könnuð eru áhrif vanrækslu og líkamlegs, andlegs og kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. Kannaður er lagalegur réttur barna, hver gætir réttar þeirra og hvar þau hafa möguleika á að fá aðstoð. Kennari og nemendur geta ákveðið að fjalla um alla áhrifaþættina eða ítarlega um einn eða fáa þeirra. Áherslur geta einnig verið mismunandi þannig að farið sé betur í suma þætti en aðra.
  • Undanfari: UPP 103
                                               Heilsueflandi2019                         

                                   Erasmus
SFR2018 SFR2017 SFR2016 SFR2015 SFR2014