UPP-1036

Almenn uppeldis- og menntunarfræði
Í þessum fyrsta áfanga í uppeldisfræði er lögð áhersla á kynningu á fræðigreininni uppeldis- og menntunarfræði. Fjallað er um rætur fræðigreinarinnar, sögu og hagnýtingu. Hugtakið uppeldi er tekið til umræðu og gildi uppeldis fyrir einstakling og samfélag. Mismunandi viðhorf til mannlegs eðlis eru skoðuð í ljósi mismunandi viðhorfa til uppeldis og menntunar. Lauslega er farið í þróun uppeldis og menntunar í Evrópu síðustu aldir. Nemendur kynnast hugmyndafræði og uppeldisaðferðum nokkurra þekktra uppeldisfræðinga sem hafa haft áhrif á uppeldis- og skólastarf í Evrópu. Þeirra á meðal eru Rousseau, Pestalozzi, Fröbel, Montessori og Dewey. Nemendur kynna sér þroskaferil barna/unglinga. Áherslur ákvarðast af kennara og nemendum en geta verið á þróun sjálfsins, vitsmuna-, siðgæðis- og félagsþroska barna og unglinga. Eftirfarandi uppeldissvið eru til umfjöllunar í þessum fyrsta áfanga: samskipti, leikir og listsköpun barna. Lögð er áhersla á að nemandinn fái þjálfun, sjálfstætt og í samvinnu við aðra, við að skipuleggja verkefnavinnu, leita upplýsinga, vinna úr gögnum og kynna niðurstöður skriflega og/eða munnlega. Kennari og nemendur geta ákveðið að fjalla um alla áhrifaþættina eða ítarlega um einn eða fáa þeirra. Áherslur geta einnig verið mismunandi miklar þannig að farið sé betur í suma þætti en aðra.
  • Undanfari: Enginn